An Bhuiríos go Tigh na hInse, Gráig na Manach (H-K) – Gaelige